Technische mededelingen

1. Niet schudden! U speelt met gedupliceerde spellen. Tel voor het begin van ieder spel uw kaarten.
2. Er worden 7 rondes van 4 spellen topintegraal gespeeld.
3. Er wordt gespeeld volgens de regels van de NBB. Bruinesticker conventies en hoogst ongebruikelijke methodes (HOM) zijn niet toegestaan.
4. Op iedere speeltafel is een bridgemate aanwezig
5. U wordt verzocht eerst de kaarten te tellen alvorens u ze inkijkt. Wij verzoeken u vriendelijk pas te beginnen met het eerste spel, als de table officer hiertoe het sein geeft.
6. Na het gespeelde spel voert Noord de scores in Bridgemate in. Oost (of West) controleert de ingevoerde score en accordeert deze score via de ingebouwde controle procedure.
7. Is bij aanvang van de volgende ronde sprake van niet ingetoetste spelresultaten, dan wordt het betreffende spel door de table officer of arbiter ingebracht als 'niet gespeeld'.
8. Op eventueel foutief ingevulde scores is naderhand geen protest mogelijk. Protesten kunnen alleen gericht zijn op fouten in de verwerking.
9. In het programmaboekje kunt u de behaalde scores zelf bijhouden. Zorg er voor dat anderen die betreffende spellen nog niet hebben gespeeld, deze scores niet zien.
10. Bij onregelmatigheden moet de table officer worden ingeschakeld. Dit zijn geen gediplomeerde scheidsrechters. Wij vragen uw begrip wanneer zij de arbiter raadplegen. Tijdens het wachten op de arbiter begint men, indien mogelijk, met het spelen van het volgende spel. Arbitrale beslissingen zijn in principe bindend. Wel kan men na afloop eventueel een protest indienen bij de wedstrijdleiding.
11. Om deze drive soepel te laten verlopen, dienen de deelnemers zich strikt te houden aan het tijdschema. Houd rekening met de loopafstand.
12. De prijsuitreiking vindt plaats in de grote zaal van Stroud. Prijzen die tijdens de prijsuitreiking niet worden afgehaald, komen te vervallen.
13. De organisatie neemt geen bijzondere maatregelen ten aanzien van de veiligheid van de deelnemers en hun eigendommen en wijst elke aansprakelijkheid voor schade die deelnemers mochten lijden, af
14. Van onze drives worden volledige uitslagen (waarin geen andere persoonsgegevens dan de namen van de deelnemers voorkomen), soms vergezeld van een foto-impressie van het evenement, gepubliceerd op onze website(s). Wanneer u inschrijft voor een van onze drives wordt u geacht daartegen geen bezwaren te hebben.

De uitslag staat zo spoedig mogelijk op deze site.