Over Ons
De Puttense Horeca Bridgedrive is een gezamenlijke jaarlijkse activiteit van Bridgeclub 44, B.C. Putten en de Stichting Bridge Leren.

Disclaimer
Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij verkrijgen slechts informatie over u wanneer u zelf met ons (telefonisch, via het contactformulier) contact opneemt of voor een evenement inschrijft.
Deze website plaatst geen cookies. Deze site verhuurt geen webruimte aan externe adverteerdiensten, zodat ook geen cookies van derden geplaatst worden.
Van u verkregen (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens indien een wettelijke regeling zulks vereist.
De van u verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het met de verstrekking beoogde doel.
Van onze drives worden volledige uitslagen (waarin geen andere persoonsgegevens dan de namen van de deelnemers voorkomen) op onze website(s) gepubliceerd. Wanneer u inschrijft voor een van onze drives wordt u geacht daartegen geen bezwaren te hebben.
U kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden (andere dan wedstrijdbestanden en gepubliceerde uitslagen) te laten verwijderen.

Overige juridische informatie
De organiserende clubs betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Zij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij de organiserende clubs of bij derden die haar dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door rechthebbenden.