24e Puttense Horeca Bridgedrive


Het was onze bedoeling de 24e drive te organiseren op 26 september.

Het zag er echter naar uit dat op die datum nog steeds 'corona-maatregelen' van kracht zullen zijn,
waaronder vrijwel zeker de anderhalvemeter maatregel.

Wij hebben daarom besloten de Puttense Horeca Bridgedrive dit jaar niet door te laten gaan.

We hebben goede hoop dat we u in september 2021 wél een fijne bridgedag mogen bezorgen.